LANGGANAN fOKUS+ PREMIUM

Memandu anda membaca masa hadapan

Memandu perancangan strategik Dunia Islam melalui kajian analitikal rentas bidang terhadap aset strategik Dunia Islam, serta agenda Elit Global dan ancamannya, di peringkat antarabangsa, serantau dan nasional

Digital

Akses artikel premium versi digital.

RM150 Setahun

Anda akan menerima akses premium yang terdiri daripada rangkuman berita, senario bidang-bidang utama yang dirumuskan dan laporan analisa khas.

Perincian

RADAR adalah produk pantauan berita harian IRIS yang memaparkan perkembangan berita-berita strategik dalam setiap bidang utama mengikut sudut pandang IRIS.

LANDSKAP adalah produk rumusan berita IRIS yang memaparkan gambaran senario bidang-bidang utama yang dirumuskan agar pembaca mudah memahami keseluruhan naratif dengan tuntas.

KOMPAS adalah analisa khas tentang isu-isu strategik yang mempunyai implikasi besar dalam bidang-bidang utama antaranya seperti Politik, Ekonomi, Keselamatan, Sosial, Perundangan, dan sebagainya.

Akses ke program-program berbayar seperti forum, seminar & webinar dengan manfaat subsidi khas.

Digital & Bercetak

Akses artikel premium versi digital & bercetak.

RM400 setahun

Anda akan menerima akses premium yang terdiri daripada rangkuman berita, senario bidang-bidang utama yang dirumuskan dan laporan analisa khas dalam versi digital dan bercetak.

Perincian

RADAR adalah produk pantauan berita harian IRIS yang memaparkan perkembangan berita-berita strategik dalam setiap bidang utama mengikut sudut pandang IRIS.

LANDSKAP adalah produk rumusan berita IRIS yang memaparkan gambaran senario bidang-bidang utama yang dirumuskan agar pembaca mudah memahami keseluruhan naratif dengan tuntas.

KOMPAS adalah analisa khas tentang isu-isu strategik yang mempunyai implikasi besar dalam bidang-bidang utama antaranya seperti Politik, Ekonomi, Keselamatan, Sosial, Perundangan, dan sebagainya.

Akses ke program-program berbayar seperti forum, seminar & webinar dengan manfaat subsidi khas.

Anda akan menerima produk Landskap & Kompas dalam versi bercetak terus ke rumah anda.