LANGGANAN fOKUS+ PREMIUM

Memandu anda membaca masa hadapan

Memandu perancangan strategik Dunia Islam melalui kajian analitikal rentas bidang terhadap aset strategik Dunia Islam, serta agenda Elit Global dan ancamannya, di peringkat antarabangsa, serantau dan nasional

Individu
Basic

Akses artikel basic

RM200 / TAHUN

Anda akan menerima akses basic yang terdiri daripada rangkuman berita, senario bidang-bidang utama yang dirumuskan dan laporan analisa khas.

Perincian

RADAR adalah produk pantauan berita harian IRIS yang memaparkan perkembangan berita-berita strategik dalam setiap bidang utama mengikut sudut pandang IRIS. RADAR memandu pelanggan melihat trend, mengenal pasti gambaran besar, dan mengesahkan kesahihan berita.

Rumusan Berita IRIS atau News Brief adalah produk rumusan berita mingguan IRIS yang memaparkan perkembangan berita-berita strategik dalam setiap bidang utama mengikut sudut pandang IRIS. Rumusan ini dipilih berdasarkan pantauan berita IRIS (RADAR) yang dipantau sepanjang minggu tersebut dan dibuat penjelasan lebih terperinci untuk kefahaman pembaca.

Individu
Silver

Akses artikel silver

RM500 / TAHUN

Anda akan menerima akses silver yang terdiri daripada rangkuman berita, senario bidang-bidang utama yang dirumuskan dan laporan analisa khas.

Perincian

RADAR adalah produk pantauan berita harian IRIS yang memaparkan perkembangan berita-berita strategik dalam setiap bidang utama mengikut sudut pandang IRIS. RADAR memandu pelanggan melihat trend, mengenal pasti gambaran besar, dan mengesahkan kesahihan berita.

Rumusan Berita IRIS atau News Brief adalah produk rumusan berita mingguan IRIS yang memaparkan perkembangan berita-berita strategik dalam setiap bidang utama mengikut sudut pandang IRIS. Rumusan ini dipilih berdasarkan pantauan berita IRIS (RADAR) yang dipantau sepanjang minggu tersebut dan dibuat penjelasan lebih terperinci untuk kefahaman pembaca.

Komentar analisis adalah produk mingguan IRIS yang mengumpulkan pendapat dan analisis daripada pakar mengenai isu dan tema terpilih. Hasil daripada kompilasi ini, pelanggan dapat menghasilkan analisa dan dapatan tersendiri.

Ulasan buku adalah produk mingguan IRIS yang memaparkan ulasan buku-buku menarik bertemakan pembangunan dan ancaman kepada kuasa nasional. Ulasan ini dibuat oleh penulis-penulis profesional yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam tema kuasa nasional. Ulasan ini juga memberikan perspektif IRIS yang kritis dan analitikal terhadap buku-buku yang diulas.

Temu bual yang mendalam adalah produk bulanan IRIS dalam bentuk rakaman yang memaparkan soal jawab mengenai isu-isu terkini. Temu bual ini menyajikan maklumat dan data terperinci hasil daripada soal jawab bersama ahli akademik, ahli politik, ahli perniagaan, dan pelbagai lagi pihak berkepentingan.

Individu Premium

Akses artikel premium

HUBUNGI UNTUK SEBUT HARGA

Anda akan menerima akses premium yang terdiri daripada rangkuman berita, senario bidang-bidang utama yang dirumuskan dan laporan analisa khas.

Perincian

RADAR adalah produk pantauan berita harian IRIS yang memaparkan perkembangan berita-berita strategik dalam setiap bidang utama mengikut sudut pandang IRIS. RADAR memandu pelanggan melihat trend, mengenal pasti gambaran besar, dan mengesahkan kesahihan berita.

Rumusan Berita IRIS atau News Brief adalah produk rumusan berita mingguan IRIS yang memaparkan perkembangan berita-berita strategik dalam setiap bidang utama mengikut sudut pandang IRIS. Rumusan ini dipilih berdasarkan pantauan berita IRIS (RADAR) yang dipantau sepanjang minggu tersebut dan dibuat penjelasan lebih terperinci untuk kefahaman pembaca.

Komentar analisis adalah produk mingguan IRIS yang mengumpulkan pendapat dan analisis daripada pakar mengenai isu dan tema terpilih. Hasil daripada kompilasi ini, pelanggan dapat menghasilkan analisa dan dapatan tersendiri.

Ulasan buku adalah produk mingguan IRIS yang memaparkan ulasan buku-buku menarik bertemakan pembangunan dan ancaman kepada kuasa nasional. Ulasan ini dibuat oleh penulis-penulis profesional yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam tema kuasa nasional. Ulasan ini juga memberikan perspektif IRIS yang kritis dan analitikal terhadap buku-buku yang diulas.

Temu bual yang mendalam adalah produk bulanan IRIS dalam bentuk rakaman yang memaparkan soal jawab mengenai isu-isu terkini. Temu bual ini menyajikan maklumat dan data terperinci hasil daripada soal jawab bersama ahli akademik, ahli politik, ahli perniagaan, dan pelbagai lagi pihak berkepentingan.

Laporan strategik adalah produk tahunan IRIS yang merumuskan trend tahunan, dan memandu kajian masa hadapan. Laporan strategik membantu dalam memahami perkembangan strategik di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa.

Laporan perkembangan kuasa nasional adalah produk dwi-bulanan IRIS yang memaparkan keadaan semasa kuasa nasional berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan seperti penyelidikan, sempadan wilayah, pendidikan, pertahanan, keselamatan makanan, politik, sumber alam, ekonomi, dan pelbagai lagi. Indikator-indikator ini akan dimuat naik untuk rujukan dan pemerhatian pelanggan.

FAQ LANGGANAN EKSKLUSIF IRIS

Langganan Eksklusif IRIS adalah produk subscription yang menawarkan anda akses kepada produk-produk eksklusif IRIS Institute melibatkan pantauan, analisis dan rumusan strategik mengenai perkembangan strategik di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa.

Dengan Langganan Eksklusif IRIS, anda akan dapat:

– Memahami sebuah kerangka yang lebih menyeluruh dan mendasar dalam memahami elemen yang membentuk geopolitik dunia hari ini dan perkembangan-perkembangan strategik di peringkat nasional

– Membaca perkembangan strategik yang divalidate, dengan sudut pandang big picture, dan dapat membantu anda membaca hala tuju trend

– Mendapat akses kepada produk-produk eksklusif yang meliputi:

1) Pantauan Radar: RADAR adalah produk pantauan berita harian IRIS yang memaparkan perkembangan berita-berita strategik dalam setiap bidang utama mengikut sudut pandang IRIS. RADAR memandu pelanggan melihat trend, mengenal pasti gambaran besar, dan mengesahkan kesahihan berita.

2) IRIS Brief: Rumusan Berita IRIS atau News Brief adalah produk rumusan berita mingguan IRIS yang memaparkan perkembangan berita-berita strategik dalam setiap bidang utama mengikut sudut pandang IRIS. Rumusan ini dipilih berdasarkan pantauan berita IRIS (RADAR) yang dipantau sepanjang minggu tersebut dan dibuat penjelasan lebih terperinci untuk kefahaman pembaca.

3) Komentar Analisis: Komentar analisis adalah produk mingguan IRIS yang mengumpulkan pendapat dan analisis daripada pakar mengenai isu dan tema terpilih. Hasil daripada kompilasi ini, pelanggan dapat menghasilkan analisa dan dapatan tersendiri.

4) Ulasan Buku: Ulasan buku adalah produk mingguan IRIS yang memaparkan ulasan buku-buku menarik bertemakan pembangunan dan ancaman kepada kuasa nasional. Ulasan ini dibuat oleh penulis-penulis profesional yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam tema kuasa nasional. Ulasan ini juga memberikan perspektif IRIS yang kritis dan analitikal terhadap buku-buku yang diulas.

5) In-depth Interview: Temu bual yang mendalam adalah produk bulanan IRIS dalam bentuk rakaman yang memaparkan soal jawab mengenai isu-isu terkini. Temu bual ini menyajikan maklumat dan data terperinci hasil daripada soal jawab bersama ahli akademik, ahli politik, ahli perniagaan, dan pelbagai lagi pihak berkepentingan.

6) Laporan Strategik: Laporan strategik adalah produk tahunan IRIS yang merumuskan trend tahunan, dan memandu kajian masa hadapan. Laporan strategik membantu dalam memahami perkembangan strategik di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa.

7) Laporan Kuasa Nasional: Laporan perkembangan kuasa nasional adalah produk dwi-bulanan IRIS yang memaparkan keadaan semasa kuasa nasional berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan seperti penyelidikan, sempadan wilayah, pendidikan, pertahanan, keselamatan makanan, politik, sumber alam, ekonomi, dan pelbagai lagi. Indikator-indikator ini akan dimuat naik untuk rujukan dan pemerhatian pelanggan.

Langganan Eksklusif IRIS menawarkan anda empat pakej harga yang berbeza, bergantung pada keperluan dan bajet anda. Semua pakej adalah untuk tempoh setahun. Berikut adalah pakej-pakej yang ditawarkan:

Pakej Harga Produk
1. Basic RM200 Pantauan Berita (Radar) dan Rumusan Berita (IRIS Brief)
2. Silver RM500 Basic + Komentar Analysis, Book Review & Depth-Interview
3. Premium RM1000 Silver + Laporan Strategik dan Laporan Perkembangan Kuasa Nasional
4. Korporat Hubungi admin Premium + dan Pakej Korporat

Untuk melanggan Langganan Eksklusif IRIS, anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Pergi ke laman web https://fokus.my/langgan/
2. Pilih pakej yang anda inginkan dan klik pada butang “Langgan Sekarang”
3. Isi borang permohonan dengan maklumat peribadi dan pembayaran anda
4. Tunggu pengesahan melalui emel dari pihak IRIS
5. Nikmati akses kepada produk-produk eksklusif IRIS

Anda boleh menghubungi IRIS melalui emel di [email protected] atau telefon di 018-2084917. Pasukan sokongan kami akan cuba untuk menjawab sebarang pertanyaan atau menyelesaikan sebarang masalah yang anda hadapi dengan segera.

Skip to content