Adakah Ekonomi Madani Membangunkan Kuasa Nasional?

Perubahan landskap kuasa di rantau Asia Tenggara, terutama selepas pandemik COVID-19 mengesani kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara yang kuat apabila Malaysia dilihat semakin mundur…

MALAYSIA

asia Tenggara

Timur Tengah

China

Amerika

Skip to content